Korrekturläsning och språkgranskning


En professionell korrekturläsning gör ditt budskap tydligt och dina texter riktigt vassa. 

Med stor erfarenhet av att granska olika typer av texter – exempelvis rapporter, bokmanus, uppsatser, marknadsföringsmaterial och 
vetenskapliga artiklar - hjälper jag dina texter att bli ännu bättre.

Vilken typ av tjänst passar dina texter

Steg 1: Korrekturläsning
I en grundläggande korrekturläsning granskar jag grammatik, interpunktion och stavning. Texten ska helt enkelt följa svenska skrivregler. Uppenbara syftningsfel och ofullständiga formuleringar uppmärksammas, men inga ändringar görs av det språkliga innehållet – det ingår i steg 2.

Steg 2: Språkgranskning
Förutom korrekturläsning ingår även en stilistisk granskning av din text i steg 2. Till exempel granskas ordval och formuleringar, att rubriker stämmer överens med textinnehåll och att det inte finns några syftningsfel. Jag granskar också att ord och förkortningar används konsekvent i texten. Förslag på ändringar lämnas.

Steg 3: Innehållsgranskning
Förutom korrekturläsning och språkgranskning innehåller steg 3 även en avancerad granskning av textens innehåll. Är budskapet tydligt? Finns en helhet och röd tråd i texten? Är tonen och språket i texten utformat efter sin målgrupp? Du får förslag på ändringar både på språknivå och utifrån ett helhetsintryck.

Vanliga frågor

Pris: Vad kostar det?
Uppdrag debiteras per timme eller per ord. Vi kan också enas om ett enhetspris för uppdraget. Innan varje uppdrag kommer vi överens om vilken prismodell som gäller. För längre texter lämnas generös mängdrabatt. Hör av dig med en projektbeskrivning och gärna textprov för specifik prisinformation!

Tid: Hur lång tid tar en korrekturläsning?
Svar: Olika. I snitt korrekturläser jag mellan 1000-2000 ord/timme, där 1000 ord/timme uppskattningsvis gäller textgranskning och 2000 ord/timme ren korrekturläsning. Textens kvalité och nivån på korrekturläsningen är helt avgörande för tidsåtgången.

Filformat: Vilket filformat ska texten vara i?
Vanligen korrekturläser jag filer i Word (.doc, .docx) och Pages. Skälet är att det är enkelt att göra ändringar direkt i källdokumentet, lämna kommentarer och spåra ändringar.

Jag är dock flexibel och efter överenskommelse kan jag även ta emot manus i andra format eller i pappersform. Vid behov hjälper jag givetvis även till med konvertering av filer.

Kontakta mig med en beskrivning av din text för offert och mer information!